top of page

Espais de canvi

El nostre entorn mes immediat, està sotmès a canvis. Canvis lents però constants la ciutat es un lloc interesantissim per veure aquestes  seqüències de canvi. Espais en transformació constant. D'altres, en canvi, varien molt poc o gens. Pels que viviu a Terrassa us proposo aquest petit exercici d'observació i a veure si em sabeu dir d'on son aquestes fotografies, apa a observar!!

bottom of page